Na studiach

Studia to czas nie tylko zabaw i przedłużonej młodości, nowego towarzystwa, ale i wytężonej pracy. To tutaj kształcimy się dalej, aby wystarczająco się ukierunkować na przyszłość i wyrobić specjalizację, dzięki której znajdziemy niszę wyjątkową tylko dla nas. Już pierwsza sesja pokaże, że trzeba włożyć jak najwięcej wysiłku w to, żeby nie tylko przyswoić treści, ale żeby coś z nich wynieść, coś, co przysłuży się nam już w pracy zawodowej. Studia mają uczyć także samodzielności i niezależności. Dlatego też kończą się najczęściej pracą dyplomową, która ma wykazać, że potrafimy sami sformułować wnioski. W przypadku licencjatu jest to praca odtwórcza, ale praca magisterska, czy inżynierska wymaga już większego zaangażowania w samodzielną twórczość. Trzeba pamiętać o wielu detalach – uczymy się tworzenia spisu treści, tak aby wyglądał estetycznie, należy wiedzieć, jak wstawić przypis i kiedy to robić, a także pamiętać o bibliografii na końcu pracy. Bibliografię najczęściej tworzy się poprzez ułożenie autorów w kolejności alfabetycznej. Należy zrobić także podział ze względu na źródła naukowe, artykuły, czasopisma, strony internetowe, filmy, czy nagrania dźwiękowe. Ważne jest, aby pamiętać o źródłach empirycznych. Wszak pierwsza część pracy dyplomowej powinna zawierać część teoretyczna, w której rozjaśnia się hipotezę, ale w drugiej części powinna być uwzględniona część praktyczna. Badania empiryczne można zrealizować poprzez różne sposoby. Najpopularniejszym jest ankieta składająca się z kilku pytań i przeprowadzona na pewnej grupie reprezentatywnej. Można również przeprowadzić wywiady z osobami, które są zaznajomione z tematem naszej pracy, ale też i obserwację skupiając się na pewnej grupie osób. Należy też kolekcjonować źródła, z których będziemy korzystać podczas pisania pracy. Po zaakceptowaniu wyglądu pracy przez promotora należy przepuścić ją przez system antyplagiatowy, który potwierdzi, że praca była pisana samodzielne, a następnie po przekazaniu kopii dla recenzenta, promotora i do dziekanatu, udać się na obronę.

http://www.bezpresji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here