Jak urlop wychowawczy ma się do emerytury?

Urlop wychowawczy to rodzaj urlopu przeznaczonego do opieki nad dzieckiem, który należy się obojgu z rodziców. Mogą oni korzystać z niego jednocześnie lub osobno. Warto jednak wiedzieć, czy czas przebywania na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy i późniejszej emerytury?

Urlop wychowawczy dziś
Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to w chwili obecnej 36 miesięcy, które mogą być podzielone między rodziców. Z urlopu wychowawczego mogą korzystać rodzice maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Co ważne, aby otrzymać urlop pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę przez okres ostatnich 6 miesięcy. Niestety, czas przebywania na urlopie nie jest wliczany do stażu pracy i w tym czasie nie otrzymuje się też wynagrodzenia. Można jedynie liczyć na zasiłek wychowawczy, który wynosi 400 złotych netto miesięcznie i jest wypłacany przez ZUS.

Urlop wychowawczy a emerytura
Jeszcze do niedawna urlop wychowawczy nie był liczony do emerytury. Z tego powodu wiele kobiet decydowało się na szybszy powrót do pracy, o ile tylko miały z kim zostawić dziecko. Urlopy macierzyńskie po urodzeniu dziecka trwały bowiem znacznie krócej, niż jest to obecnie. Problem ten dotyczył kobiet, które z urlopu wychowawczego korzystały przed 1999 rokiem. Dopiero w tym roku bowiem okres urlopu wychowawczego został uznany za okres składkowy czyli taki, który wlicza się do emerytury. W czasie urlopu wychowawczego pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu, a składki te opłacane są przez ZUS. Obecnie nie ma żadnego problemu z liczeniem wymiaru urlopy wychowawczego do emerytury, jednak co z kobietami, które korzystały z urlopu przed 1999 rokiem?

Urlop wychowawczy przed zmianami
Kobiety, które przebywały na urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 roku i opiekowały się dzieckiem do 4 roku życia, miały naliczany niższy kapitał początkowy niż te, które ze świadczenia nie korzystały. Niestety, niższy kapitał początkowy automatycznie wiązał się z otrzymywaniem niższej emerytury. Oczywiście po zmianach z 1999 roku każda kobieta, która przebywała na urlopie macierzyńskim, może złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego i uwzględnienie w nim czasu trwania urlopu wychowawczego. ZUS takiego wniosku nie może odrzucić. Może dla kobiet zysk nie jest z tego tytułu duży, jednak warto się o niego starać, szczególnie że coroczne podwyżki emerytury nie należą do najwyższych. Ponowne przeliczenie kapitału początkowego może się bowiem wiązać z podwyżką emerytury wynoszącą od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Zależy to między innymi od liczby urlopów wychowawczych, z których korzystała kobieta, a także od wysokości składek oraz czasu trwania przerwy przeznaczonej do sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku kobiet, które korzystały z urlopu przed rokiem 1999 i jeszcze nie przeszły na emeryturę, ZUS będzie z urzędu przeliczał kapitał początkowy, doliczając do niego okres urlopu wychowawczego.

http://www.sebby.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here