Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie to jeden z sakramentów Kościoła Katolickiego. Przez wiele osób jest nazywane sakramentem dojrzałości, a to dlatego, że jego przyjęcie jest uwarunkowane przyjęciem wcześniejszych sakramentów – chrztu i Pierwszej Komunii Świętej. U osób dorosłych, które wcześniej ich nie przyjęły, zdarza się przyjęcie chrztu, komunii oraz bierzmowania podczas jednej ceremonii, zazwyczaj jednak wygląda to w inny sposób: wcześniej ochrzczone dziecko około dziesiątego roku życia przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą, a kilka lat później, z reguły ok piętnastego roku życia, przyjmuje bierzmowanie.

Ile trwa bierzmowanie? Samo bierzmowanie to ceremonia, uroczysta msza święta, której przewodniczy biskup i to on udziela bierzmowania kandydatom – czyli dokonuje namaszczenia, podczas którego osoby przyjmujące sakrament obierają nowego patrona, podając biskupowi jego imię. Imię patrona staje się imieniem kandydata z bierzmowania. Pewną nowością jest sugestia ostatnich lat, by wybrane imię było zachowaniem imienia nadanego podczas chrztu. Ważna jest również obecność świadka – takiego świadka ma każda osoba i w ostatnich latach przyjęło się, by był to jeden z rodziców chrzestnych, pod warunkiem, że wciąż żyje on w zgodzie z nauczaniem kościoła.

Organizacją przygotowań do przyjęcia bierzmowania w danej parafii zajmuje się ksiądz proboszcz. Takie przygotowania trwają z reguły od roku do nawet trzech lat. Jest to szereg spotkań z kapłanem, podczas których omawiane są zagadnienia kursu. Kandydaci mogą także otrzymać zadania uczestnictwa w określonych nabożeństwach. Cykl przygotowań zazwyczaj kończy się podsumowującą rozmową z duszpasterzem lub egzaminem, podczas którego sprawdza się, czy kandydat rzeczywiście godny jest otrzymania sakramentu bierzmowania. W niektórych parafiach przyjęło się, by w przygotowaniu do bierzmowania brali też udział rodzice kandydata, czasem wsparci przez całą wspólnotę parafialną. Związane jest to z tym, że sakrament ten nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

http://www.kmhs.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here